Databeskyttelsespolitik for Techems Administratorportal

I denne databeskyttelsespolitik kan du læse, hvordan Techem indsamler og anvender dine personoplysninger ved brug af Techems administratorportal samt dine rettigheder som registreret person.

Dine personoplysninger vil altid blive behandlet sikkert og fortroligt hos os i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Techem Danmark A/S er dataansvarlig

Techem Danmark A/S, CVR-nr. 29416982, Trindsøvej 7 B, 8000 Aarhus C, er dataansvarlig for de personoplysninger, du afgiver til os ved brug af Techems administratorportal, f.eks. når du logger ind og bruger portalens funktioner og tjenester.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller vil du indgive en klage i den forbindelse, kan du kontakte Techem ved at sende en e-mail til info@techem.dk eller ringe til 87 44 77 00.

Hvornår og formål

Techem indsamler, registrerer og behandler dine personoplysninger, når du opretter en bruger og logger ind på Techems administratorportal. I visse tilfælde modtager vi din e-mail fra din arbejdsgiver, f.eks. hvis arbejdsgiveren vælger at invitere dig til administratorportalen. Herudover behandler vi dine personoplysninger, når du bruger og navigerer rundt mellem portalens forskellige funktioner og tjenester.

Techems behandling af dine personoplysninger sker med henblik på at

  • oprette dig som bruger og administrere din konto,
  • stille portalens funktioner og tjenester til rådighed,
  • håndtere service- og supporthenvendelser,
  • genere statistikker og analyser over brug af Techems administratorportal, herunder via cookies eller lignende teknologier, samt
  • udvikle og optimere portalens tjenester og funktioner.

Typer af personoplysninger

Techem behandler følgende almindelige personoplysninger om dig, som du eller din arbejdsgiver har afgivet ved brugeroprettelsen/-invitation eller i forbindelse med brug af Techems administratorportal:

  • Logininformationer såsom e-mail og telefonnummer (valgfrit).
  • Informationer lagret ved brug af cookies eller lignende teknologier såsom din IP-adresse, geografisk lokation (land), enhedsoplysninger om din computer, mobil eller tablet, samt navigation og adfærd ved brug af portalens funktioner og tjenester.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af dine kontakt- og logininformationer er Techems legitime, forretningsmæssige interesser i at stille portalens funktioner og tjenester til rådighed samt varetage brugeradministration og -support.

Personoplysninger indsamlet via cookies eller lignende teknologier vil blive anvendt for at forfølge Techems legitime interesser i at videreudvikle og forbedre Techem administratorportalens funktioner og tjenester, herunder genere brugbar og retvisende statistik over brugen af portalen samt optimere driften heraf.

Behandlingen sker således på baggrund af interesseafvejningsreglen (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil blive opbevaret hos os, så længe dette er nødvendigt for opfyldelse af ovenstående formål. Eventuel yderligere opbevaring kan finde sted, hvis dette er nødvendigt af dokumentationshensyn.

Din IP-adresse indsamlet via cookies (Google Analytics) til statistiske formål opbevares i en periode på op til 14 måneder, efter cookien er blevet gemt på den besøgendes harddisk.

Øvrige personoplysninger indsamlet via cookies eller lignende teknologier kan opbevares i op til 12 måneder.

Modtagere

Techem kan overlade dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere for at kunne levere de forskellige tjenester og funktioner til dig, herunder ved fremsendelse af e-mails fra portalen samt i forbindelse med IT-drift og -support.

Personoplysninger indsamlet via cookies eller lignende teknologier overlades til vores samarbejdspartnere så som Google Analytics og Hotjar, som behandler denne for at generere statistik over brugen af Techems administratorportal.

Vores samarbejdspartnere handler alene på vegne af Techem og efter vores instruks som databehandler, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EEA)

I det omfang dine personoplysninger overføres til tredjelande, sikrer vi et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel, f.eks. ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter med modtageren af oplysningerne, eller ved at sikre, at oplysningerne overføres til modtagere, som er underlagt særlige certificeringsmekanismer, såsom EU-U.S. Privacy Shield, hvis overførslen sker til USA, eller er placeret i de såkaldte sikre tredjelande, som er godkendt af EU Kommissionen.

Opdatering af dine personoplysninger

Vi bestræber os på at sørge for, at alle dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. Skulle der være ændringer i dine personoplysninger, bedes du meddele dette til Techem. Hvis du informerer os om, eller vi i øvrigt bliver opmærksomme på fejl i dine personoplysninger, vil vi søge at få dem berigtiget, slettet eller rettet hurtigst muligt.

Dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen

Som registreret person har du en række rettigheder, du kan gøre brug af ved at henvende dig til Techem (se kontaktinformationer ovenfor).

Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine personoplysninger, som du mener er ukorrekte, forældede mv., og du kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

Udøvelse af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt.

Klagemuligheder

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, Techem behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Techem (se kontaktinformationer ovenfor). Hvis du er uenig eller utilfreds med den afgørelse, som Techem træffer i sådan en klagesag (eller ikke ønsker at klage til Techem først) kan du også klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.