Vælg hvordan du vil oprette dig

Der er to måder du kan oprette dig på

1 - Opret bruger med aktiveringskode

Når det er tid til indberette udgifter og acontobeløb på din(e) ejendomme sender vi dig et brev.

Dette brev indeholder en aktiveringskode der giver dig adgang til portalen.

Aktiveringskoden består af 12 bogstaver, f.eks. ABCD-EFGH-IJKL.

eller

2 - Bliv inviteret til portalen

Hvis en af dine kollegaer allerede har adgang til portalen kan vedkommende sende dig en invitation.

Invitationen modtager du på email.